Copyright

Enkele van de hier in deze webwinkel getoonde logo's zijn merken of als merknaam geregistreerd door hun wettelijke vertegenwoordiger en het gebruik ervan wordt beschermd door de wet.

De verantwoordelijkheid hiervan berust bij de koper van het produkt. Het kopen van een dergelijk produkt van www.justme.nl leidt niet tot het ontslaan van de wettelijke beperking bij toepassen van het beeldmerk of de handelsmerknaam door de koper.

Wij, van www.justme.nl zijn ontwerpers en maken deze produkten slechts op bestelling van de klant.

De produkten die hier worden getoond vormen slechts een voorbeeld van datgene wat we zouden kunnen maken.